KOGKTUKOK Module of User Research (15+ cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

-

Learning outcomes

Käyttäjätutkimus-moduulin suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys käyttäjätutkimuksen tekemiseen liittyvistä perusperiaatteista. Opiskelija ymmärtää empiirisen käyttäjätutkimuksen metodologiset periaatteet ja osaa kuvata sekä analysoida teksti- ja numeromuotoista dataa. Opiskelijalla on valmius osata soveltaa opittua omassa empiirisessä tutkimustyössä.

Opiskelijalle on muodostunut yleiskuva siitä, millaista tietoa käyttäjätutkimus voi antaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen suunnittelulle.

Opiskelijalla on kyky suunnitella, toteuttaa ja raportoida korkealaatuinen käyttäjätutkimus sekä arvioida ja analysoida kriittisesti empiirisen ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen tutkimustuloksia.

Structure

Select all (15+ cr)