KOGS5505 Interaction Design (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan selittävän suunnittelun mallia konkreettisten käyttäjävuorovaikutukseen liittyvien tuotekehitysongelmien ratkaisemiseksi. Kurssilla tehdään pareittain tai yksin empiirinen käyttäjätutkimus, josta kirjoitetaan tekninen raportti. Tutkimustulosten ja käyttöliittymäsuunnittelun periaatteiden pohjalta suunnitellaan tai luonnostellaan uusi käyttöliittymä, tuote, palvelu tai konsepti. Tutkimus- ja kehitystyön kohteet tulevat usein yrityksiltä tai ajankohtaisten tutkimusprojektien aiheista. Kurssin alussa sovitaan aiheet ja kurssin aikana järjestettävät henkilökohtaiset ohjaustilaisuudet. Suunnitelmaseminaarissa esitellään tutkimussuunnitelma muille ryhmille sekä keskustellaan kehityskohteista. Kurssin aikana järjestetään luentoja käyttäjätutkimuksen menetelmistä, vuorovaikutussuunnittelusta sekä tilastoworkshop tukemaan tilastollista päättelyä. Loppuseminaarissa esitellään tutkimuksen tulokset muille kurssin opiskelijoille sekä opponoidaan toisten työ. Kurssin seminaareissa on pääsääntöisesti läsnäolovelvollisuus ja kurssi vaatii intensiivistä ja itsenäistä työskentelyä.

Suoritustavat

Empiirinen käyttäjätutkimus ja tulosten sovellutukset; näiden esittelyt seminaareissa. Toisen työn opponointi.

Learning outcomes

Kurssin jälkeen opiskelijalla on kyky suunnitella, toteuttaa ja raportoida korkealaatuinen käyttäjätutkimus, kyky osata soveltaa tutkimustuloksia ja käyttöliittymäsuunnittelun perusperiaatteita vuorovaikutusominaisuuksiltaan korkeatasoisten tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, sekä kyky argumentoida suunnitteluratkaisujen puolesta.

Description of prerequisites

KOGS403 Empiiriset tutkimusmenetelmät tai vastaava osaaminen

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching