ERIAINERI-JYUAVOIN Intermediate Studies in Special Education (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University, Kokkola University Consortium Chydenius - Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

  • oppimisvaikeudet
  • moninaisuus ja oikeudenmukaisuus
  • erilaiset kommunikaatiomenetelmät
  • vammaistutkimus
  • autismikirjo
  • moni- ja vaikeavammaisuus

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja Chydeniuksen yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Erityispedagogiikan sivuaineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata erityispedagogiikan keskeisiä toimintaympäristöjä
  • erotella erilaisia kehityksen ja oppimisen tuen tarpeisiin vaikuttavia tekijöitä
  • osaa noudattaa ammattieettisiä periaatteita työskentelyssään
  • analysoida erilaisia teoreettisia näkökulmia tuen tarpeen määrittämisessä ja toteuttamisessa

Structure

Select all (35 cr)