LIB1THP Introduction to Information Seeking (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Open Science Centre
Coordinating organisation:
Open Science Centre, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

– tuntee tieteellisen tiedonhankinnan perusteet
– hahmottaa tiedonhankinnan merkityksen ja paikan akateemisessa toiminnassa
– pystyy suunnitelmalliseen tiedonhakuun tutkimuksen edellyttämällä tavalla
– hahmottaa arkitiedon ja tutkimustiedon eroja ja niiden merkityksen aineistopohjaisessa kirjoittamisessa
– osaa muuttaa aiheen käsitteiksi ja käsitteet edelleen hakutermeiksi
– tietää, miten useat hakutermit yhdistetään
– tuntee tieteenalansa julkaisukäytännöt
– paikallistaa ja osaa tehdä hakuja julkaisukäytöntöjen mukaisissa keskeisissä tiedonlähteissä
– paikallistaa tutkimusmenetelmiin ja tutkimusaineistoihin liittyviä tiedonlähteitä ja palveluja
– osaa arvioida ja muokata saamiaan hakutuloksia
– pystyy päättämään tapansa tallentaa löytämänsä viitteet
– ymmärtää lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen

Additional information

Osana esimerkiksi muuta tiede- ja viestintäosaamisen opetusta, mistä sovitaan tiedekunta- tai oppiainekohtaisesti opetusuunnitelmassa. Kurssi on mahdollista suorittaa myös Työelämäopintotarjottimen kautta.

Suositellaan suoritettavaksi ennen kandiseminaaria, mutta sopii suoritettavaksi myös myöhemmin (esim. muualta Jyväskylän yliopistoon maisteriohjelmiin saapuneille). Opintojakso on yleensä suoritettavissa sekä syksyisin että keväisin.

Description of prerequisites

No prerequisites.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Verkkokurssi, jonka suoritustavat tarkennetaan vuosittain.
Evaluation criteria:
Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan asianmukaisesti tehty tiedonhankintasuunnitelma.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Verkkokurssi
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching