KLAA4100 Overview of Educational Research (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Tee tutkimuskatsaus valitsemastasi ilmiöstä. Vuorovaikutteinen verkkokurssi ja opettajalta saatu henkilökohtainen ohjaus tukevat työskentelyäsi.

Description

Kasvatustieteellinen tutkimus, tieteellisen tiedon hankinta, tieteellinen argumentaatio.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hakea itsenäisesti kasvatustieteellisen alan tutkimuksia valitsemastaan ilmiöstä
- yhdistää, vertailla ja tiivistää tietoa
- arvioida kriittisesti tutkimuksia ja niiden metodologisia ratkaisuja
- laatia artikkelikatsauksen valitsemastaan ilmiöstä tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti

Study materials

HIRSJÄRVI, S., REMES, P. & SAJAVAARA, P. (2009 tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

KNIIVILÄ, S., Lindblom-Ylänne, S. & MÄNTYNEN, A. (2017). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.

Muu lukuvuosittain opetuksen yhteydessä tarkennettava materiaali.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching