ELIPER Basic Studies in Adapted Physical Activity (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Erityisliikunnan perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelija

  • tietää eri-ikäisten ihmisten toimintakyvyn rajoitteita ja niiden vaikutuksia liikkumiseen
  • tuntee soveltavan liikunnan keskeiset opetus- ja ohjausmenetelmät ja työtavat
  • osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntaa erilaisissa liikuntaympäristöissä ja -muodoissa huomioiden osallistujien toimintarajoitteet
  • osaa kohdata erilaisia liikunnan harrastajia
  • ymmärtää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteet liikunnassa ja osaa huomioida ne omassa toiminnassaan

Description of prerequisites

Erityisliikunnan perusopinnot on vapaa opintokokonaisuus opettajankoulutuksessa oleville opiskelijoille.


Kokonaisuus on vapaa kaikille Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille.

Structure

Select 25 cr / 55 cr