ELIP1002 Basics of Adapted Physical Activity (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

 1. SOVELTAVAN LIIKUNNAN JA VAMMAISURHEILUN PERUSTEET
 • Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun kenttä
 • Keskeiset käsitteet
 • Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun toimijat paikallisesti ja valtakunnallisesti
2. ERILAISET TOIMINTAKYVYT JA NIIDEN HUOMIOIMINEN LIIKUNNASSA
 • Erilaiset toimintakyvyt
 • Valitse joko erityinen tuki liikunnassa ja Inkluusiopiirakka toiminnan suunnittelun apuna tai
 • TREE-/ OSAT-malli avuksi heterogeenisen ryhmän liikuntatunnille
 • Inkluusiopiirakka toiminnan suunnittelun apuna
3. OHJAAMISEN TYÖKALUT
 • Strukturoitu liikuntatuokio
 • Liikuntatuokion soveltaminen
4. ESTEETTÖMYYS JA SAAVUTETTAVUUS
 • Saavutettavuuden näkökulmat
 • Esteettömyyden näkökulmat
5. APUVÄLINEET LIIKUNNASSA JA URHEILUSSA
 • Apuvälineet liikunnassa ja urheilussa
6. VAMMAISKILPAURHEILU
 • Vammaisurheilun perusteet
 • Soveltuvat lajit ja harrastusmahdollisuudet 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää soveltavaan liikuntaan liittyvät peruskäsitteet
 • hahmottaa soveltavan liikunnan kokonaisuuden harrasteliikunnasta vammaiskilpaurheiluun
 • tietää perusteet toimintarajoitteista ja miten ne vaikuttavat liikuntaan

Additional information

Ajoitus: Syys- ja kevätlukukausi

ELIP1002 Soveltavan liikunnan perusteet verkkokurssilta opiskelija saa perustiedot- ja taidot soveltavasta liikunnasta ja vammaisurheilusta. Kurssi on jaettu kolmeen tasoon. Perustaso 1 koostuu monivalintatehtävistä, syventävät tasot 2-3 sisältävät myös käytännön tehtäviä. 

Perustaso aukeaa 29.8. Syventävät tasot aukeavat 3.10.

Moodlessa aikataulutetusti etenevä verkkokurssi ei sisällä reaaliaikaisia tapahtumia, mutta perustaso (15h) tulee olla suoritettuna 23.10. mennessä, jotta opiskelija voi edetä syventäville tasoille 2-3. Syventävät tasot 2-3 tulee olla suoritettuna 4.12. mennessä.

Study materials

Kurssille räätälöidyt verkkomateriaalit, saatavilla kurssialustalla Moodlessa. Kurssi pohjautuu soveltavan liikunnan verkkokoulutukseen, jonka ovat kehittäneet yhteistyössä Suomen Paralympiakomitea ja Liikuntakeskus Pajulahti.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Itsenäinen verkkotyöskentely 135 h. Verkkotehtävien hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching