XSU9988 Working Life Literacy 2 (INTEGRA, Group B) (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Jakson suoritettuaan opiskelija

  1. ymmärtää omaan alaan, ammatteihin, työelämään ja yhteiskuntaan liittyviä puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
  2. osaa reflektoida omaa oppimistaan akateemisissa opinnoissa suullisesti ja kirjallisesti (esim. oppimispäiväkirja)
  3. osaa puhua ja kirjoittaa opinnoista ja työstä yleistajuisesti (esim. blogiteksti)
  4. tietää ja on harjoitellut, miten opinnoista ja työstä puhutaan ja kirjoitetaan ammatillisessa ja akateemisessa kontekstissa sekä tuntee työelämään liittyviä tekstejä (mm. video-CV ja kirjoitettu CV).

Additional information

Kurssilla tehdään CV ja video-CV osana työskentelyä.

Description of prerequisites

XSU9993, XSU9992, XSU9991, XSU9990 ja XSU9989 suorittaminen tai vastaavat tiedot.

Study materials

Oppimateriaali jaetaan tunneilla.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien tekeminen sovitussa ajassa, CV ja viceo-CV sekä opetukseen osallistuminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching