XSU9992 Finnish Media and Society (INTEGRA, Group B) (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Jakson suoritettuaan opiskelija

1. tuntee keskeisiä suomalaisia medioita ja ymmärtää erilaisia yhteiskuntaan liittyviä mediatekstejä (mm. sanomalehti- ja tv-uutiset)

2. osaa käyttää luku- ja kuuntelustrategioita mediatekstien tulkitsemisessa ja löytää tekstien pääasiat

3. osaa etsiä tietoa eri medioista ja arvioida tiedon luotettavuutta

4. osaa suullisesta referoida hankkimaansa tietoa

5. osaa ilmaista mielipiteensä tilanteeseen sopivalla tavalla ja keskustella pienryhmässä

6. tuntee puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää puhe-esityksen ryhmän jäsenenä (esim. projektityön esittely)

7. tietää ja on harjoitellut erilaisia opiskelutapoja ja -taitoja (mm. projektityön vaiheet).

Additional information

Opiskelija tekee jakson aikana projekti- tai ryhmätyön liittyen johonkin kulttuurienväliseen tai yhteiskunnalliseen ilmiöön.

Description of prerequisites

XSU9993 tai vastaavat tiedot.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien tekeminen sovitussa ajassa, projekti- tai ryhmätyön tekeminen sekä osallistuminen opetukseen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching