XSU9990 Academic Literacy 2 (INTEGRA, Group B) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Jakson suoritettuaan opiskelija

1. on syventänyt tuntemustaan erilaisista tekstilajeista

2. tuntee puhutun ja kirjoitetun kielen eroja ja ymmärtää niiden käyttöyhteyksiä

3. on tutustunut luento-opetuksessa käytettävään kieleen ja sen keskeisiin piirteisiin sekä ymmärtää pääasiat seuraamastaan luennosta

4. on syventänyt oman opiskelualansa kielen tuntemusta ja kehittänyt taitoaan referoida suullisesti sekä lukemaansa että kuulemaansa.


Additional information

Osana suomen kielen opiskelua opiskelija osallistuu jakson aikana Suhteet ja verkostot monikulttuurisessa työelämässä -kurssille ja tekee siihen kuuluvat harjoitustehtävät (1 op).

Description of prerequisites

XSU9993, XSU9992 ja XSU9991 tai vastaavat tiedot.

Study materials

Oppimateriaali jaetaan tunneilla.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien tekeminen sovitussa ajassa, osallistuminen "Suhteet ja verkostot monikulttuurisessa työelämässä" -kurssille ja sen tehtävien tekeminen sekä osallistuminen opetukseen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching