XSU9993 Introduction to Academic Skills and Texts (INTEGRA, Group B) (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Jakson suoritettuaan opiskelija

1. tietää ja on harjoitellut opiskelussa tarvittavia tekstitaitoja ja -strategioita (esim. verkkokeskusteluun osallistuminen)

2. tietää ja tuntee keskeisiä opiskeluun liittyviä tekstilajeja (mm. referaatti ja essee)

3. on tutustunut oman alansa keskeiseen terminologiaan

4. osaa referoida suullisesti lukemaansa oman opiskelualan tekstiä ja selittää yleistajuisesti keskeisiä siihen liittyviä termejä

5. osaa kirjoittaa omaan opiskelualaansa liittyvän referaatin sekä ilmaista mielipiteensä myös kirjallisesti.

Additional information

Jakson sisällöt integroituvat valittuun oman alan kurssiin.

Description of prerequisites

XSU9993 ja XSU9992 tai vastaavat tiedot.

Study materials

Oppimateriaali jaetaan tunneilla.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien tekeminen sovitussa ajassa sekä osallistuminen opetukseen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching