XSU9989 Research and Projects Course (INTEGRA, Group B) (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Jakson suoritettuaan opiskelija

1. hallitsee perusasiat oman alansa tiedon etsimisestä

2. osaa arvioida tiedonhaun tulosten luotettavuutta ja käytettävyyttä

3. osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimushaastattelun

4. tietää tutkimusraportin yleiset konventiot ja osaa kirjoittaa lyhyen raportin itse (mm. rakenne, tyyli ja lähteiden käyttö)

5. tietää ja tuntee tieteellisen suullisen esityksen perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa esiintymisessä (esim. tutkimuksen esittely)

6. osaa työskennellä ryhmässä (esim. neuvotella, jakaa tietoa, suunnitella ja kirjoittaa yhdessä toisten kanssa).

Additional information

Opiskelijalla on jakson aikana itsenäistä työskentelyä liittyen oman opiskelualansa tieteellisen kirjallisuuden lukemiseen ja siitä keskustelemiseen. Jakson aikana tehdään myös omaan alaan liittyvä pieni projekti tai tutkimus.

Description of prerequisites

XSU9993, XSU9992, XSU9991 ja XSU9990 suorittaminen tai vastaavat tiedot.

Study materials

Oppimateriaali jaetaan tuntien aikana.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien sekä projektin tai pienen tutkimuksen tekeminen ohjeiden mukaan sovitussa ajassa sekä opetukseen osallistuminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching