OKLKAO Intermediate Studies in Education (38 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

 • oppimiseen vaikuttavat oppijaan ja oppimisympäristön piirteet, hyvinvoinnin edistäminen
 • yksilön ja ryhmän kohtaaminen, ryhmäprosessit
 • kollegiaalinen ja monialainen yhteistyö
 • oppimisprosessien ja opetuskokonaisuuksien suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • kasvatustieteen tutkimusmenetelmät ja pienimuotoinen kasvatustieteellinen tutkimus

Learning outcomes

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija:
 • osaa hyödyntää kasvatustieteellistä tutkimustietoa osana ammatillista kehittymistään
 • osaa arvioida eettistä ja pedagogista osaamistaan ja ymmärrystään sekä asettaa itselleen henkilökohtaisia oppimistavoitteita
 • tunnistaa oppimiseen, hyvinvointiin ja motivaatioon vaikuttavia oppijan ja oppimisympäristön keskeisiä piirteitä, riskejä ja tukemisen keinoja sekä yhteiskunnallisia opetuksen ja kasvatuksen rakenteellisia ehtoja
 • omaa valmiudet yksilön ja ryhmän kohtaamiseen, ryhmäprosessien arviointiin, kollegiaaliseen ja monialaiseen yhteistyöhön sekä hyvinvoinnin edistämiseen
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimisprosesseja sekä opetuskokonaisuuksia
 • osaa tehdä pienimuotoisen kasvatustieteellisen tutkimuksen, raportoida sen ja osallistua tieteelliseen keskusteluun

Structure

Select all (38 cr)