LPSAIN Subject studies in sport and exercise psychology (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Liikuntapsykologian aineopinnoissa opiskelija syventää ymmärrystään alasta ja tarkastelee kriittisesti liikuntapsykologian erityiskysymyksiä yksilö- ja ryhmätasoilla liikunnan, hyvinvoinnin, kilpaurheilun ja huippu-urheilun näkökulmista. Aineopinnot tarjoavat ajankohtaista tutkimukseen perustuvaa tietoa psyykkisestä valmennuksesta, ryhmäilmiöistä, tunnetaidoista, motivoivasta vuorovaikutuksesta, vastuullisesta johtamisesta, käyttäytymisen muutoksesta ja liikunnan kehityspsykologiasta. Liikuntapsykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija pystyy vastuullisesti soveltamaan oppimaansa omiin liikuntaympäristöihinsä, ymmärtää oman osaamisensa rajallisuuden ja osaa realistisesti arvioida toimintansa vaikuttavuutta.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Liikuntapsykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa arvioida liikunnan ja käyttäytymisenmuutoksen edistämisen merkityksiä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta
  • osaa soveltaa psyykkisen valmennuksen perustaitoja
  • osaa suunnitella ja arvioida psyykkistä valmennusta ja fyysisen aktiivisuuden edistämisohjelmia ja laatia toteutussuunnitelman
  • ymmärtää tunnesäätelyä ja sen tukemista liikuntaan liittyvissä tilanteissa
  • osaa arvioida ja tukea vastuunottoa ja johtajuutta liikuntaympäristössä
  • osaa toimia liikuntapsykologian ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Additional information

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Structure

Select all (35 cr)