LPSA1006 Behavior change in sport and exercise (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Psykologiset käyttäytymisenmuutosteoriat ja menetelmät ja niiden sovellukset. Käyttäytymismuutosohjelmien suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- ymmärtää keskeisiä käsitteitä ja teorioita käyttäytymisen selittäjinä ja ennustajina

- osaa soveltaa keskeisiä käyttäytymisenmuutosteorioita ja liikunnanedistämisohjelmia omassa toiminnassaan

- tunnistaa käyttäytymisenmuutostutkimuksen rajoituksia

Description of prerequisites

Liikuntapsykologian perusopinnot.

Study materials

1. Hagger, M. S., Cameron, L., Hamilton, K., Hankonen, N., & Lintunen, T. 2020. The Handbook of Behavior Change. New York: Cambridge University Press.

2. Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100%
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching