LPSA1003 Social-emotional learning in sport and exercise 2 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tunteisiin liittyvät ilmiöt, niiden syyt ja vaikutukset.

Tunnesäätelyn teoriat, lähestymistavat ja työkalut.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää tunteita ja niiden vaikutusta terveyteen ja suorituksiin
  • osaa säädellä myönteisiä ja kielteisiä tunteita
  • ymmärtää kuinka tuetaan toisten tunnesäätelyä liikuntaan liittyvissä tilanteissa

Description of prerequisites

Liikuntapsykologian perusopinnot.

Study materials

1. Ruiz, M. C. & Robazza, C. 2020. Feeling states and sports performance. Implications for research and practice. Routledge.

2. Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen, verkkotentti 100%
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching