LPSA1007 Motivational interaction in sport and exercise (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Autonomiaa tukevat avaintekniikat ja niiden käyttö:

Perusteleminen

Ei-kontrolloiva puhetyyli ja vastarinnan välttäminen

Informatiivisen kielen käyttäminen

Kielteisten tuntemusten hyväksyminen

Kärsivällisyyden osoittaminen

Vaihtoehtojen tarjoaminen

Kysymysten ja vastausten käyttäminen


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- Tunnistaa autonomiaa tukevan ja kontrolloivan opetustyylin eroja

- Osaa nimetä autonomiaa tukevat avaintekniikat

- Tunnistaa selittämiseen ja ohjeistamiseen, palautteenantoon ja kannustukseen sekä oppilaiden häiriökäyttäytymiseen ja motivaatio-ongelmiin liittyviä tilanteita, joissa avaintekniikoita voi hyödyntää.

- Osaa suunnitella ja toteuttaa autonomiaa tukevia opetustilanteita päivittäisessä liikunnanopetuksessa, ohjauksessa ja valmennuksessa

Description of prerequisites

Liikuntapsykologian perusopinnot.

Study materials

Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100%
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching