LPSA1002 Group dynamics in sport and exercise 2 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Ryhmätoiminnan kehittämismenetelmät liikunnassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa analysoida ryhmätoimintaa
  • osaa käyttää ryhmätoiminnan kehittämisen-perusmenetelmiä liikuntaryhmän kanssa

Description of prerequisites

Liikuntapsykologian perusopinnot.

Study materials

1. Carron, A. V. & Eys, M. A. 2012. Group Dynamics in Sport. 4. painos. Morgantown, WV: Fitness Information Technology, 257-377. (121 s.)

2. Papaioannou, A. G. & Hackfort, D. 2014. Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology. Global perspectives and fundamental concepts. London: Routledge, 513-528, 559-570. (28 s.)

3. Irwin, B. C. & Feltz, D. L. 2016. Motivation gains in sport and exercise groups. Teoksessa R. J. Schinke, K. R. McGannon, & B. Smith (toim.) Routledge international handbook of sport psychology. Dawsonera eBook Collection, 494-515. (e-kirja, 32 s.)

4. Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100%
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching