ERIAINASI Intermediate Studies in Special Education, Specialisation in Research and Administration (35+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

 • oppimisvaikeudet
 • moninaisuus ja oikeudenmukaisuus
 • erilaiset kommunikaatiomenetelmät
 • vammaistutkimus
 • autismikirjo
 • moni- ja vaikeavammaisuus

Learning outcomes

Erityispedagogiikan sivuaineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
 • kuvata erityispedagogiikan keskeisiä toimintaympäristöjä
 • erotella erilaisia kehityksen ja oppimisen tuen tarpeisiin vaikuttavia tekijöitä
 • osaa noudattaa ammattieettisiä periaatteita työskentelyssään
 • tuntee tutkimuksen tekemisen perusteet
 • kykenee kriittisesti tarkastelemaan omaa taitotietoaan erityispedagogiikan asiantuntijana ja tunnistamaan osaamistarpeensa
 • analysoida erilaisia teoreettisia näkökulmia tuen tarpeen määrittämisessä ja toteuttamisessa

Structure

Select all (25–45 cr)