ERIA1080 Accessibility in Interaction and Learning Environments (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

esteettömyys ja saavutettavuus (UDL), vuorovaikutus ja viestintä, aistit ja viestintä, osallisuus ja sosiaalinen osallisuus

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää esteettömyyden ja saavutettavuuden käsitteet oppimisen kontekstissa

- osaa suunnitella esteetöntä ja osallistavaa oppimisympäristöä

- osaa arvioida ja hyödyntää vuorovaikutuksen tukemisen keinoja oppimisympäristöissä

- osaa huomioida eri aistien merkityksen ja käytön vuorovaikutuksessa ja viestinnässä

Study materials

Gronseth, S. L. & Dalton, E. M. 2019. Universal Access Through Inclusive Instructional Design.

Huuhtanen, K. (toim.) 2012. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Kolmas uudistettu painos. Oppimateriaalikeskus Opike.

Takala, M. & Sume, H. (toim.) 2016. Kieli, kuulo ja oppiminen. Kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Helsinki: FinnLectura.

Marino, M., Gotch, C., Israel, M., Vasquez, E., Basham, J. & Becht, K. (2014). UDL in the middle school science classroom: Can video games and alternative text heighten engagement and learning for students with learning disabilities? Learning Disability Quarterly, 37, s. 87–99.

Persson, H., Åhman, H., Yngling, A. & Gulliksen, J. (2015). Universal Design, Inclusive Design, Accessible Design, Design for all: Different Concepts - One Goal? On the Concept of Accessibility - Historical, Methodological and Philosophical Aspects. 14 (4), s. 505-526. DOI 10.1007/s10209-014-0358-z

Cook, S. C., Rao, K., & Collins, L. (2017). Self-monitoring interventions for students with EBD: Applying UDL to a research-based practice. Beyond Behavior, 26(1), s. 19-27. doi: http://dx.doi.org.ezproxy.jyu.fi/10.1177/1074295617694407

Linkki: http://udlguidelines.cast.org/

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan asiantuntijalinjan opiskelijoille ja aineopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching