ERIA1020 Diversity and equity in support services (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Tarkastelun kohteena erilaisuus, oikeudenmukaisuus ja kulttuurin merkitys opetuksessa ja oppimisessa. Itsenäisesti opiskeltava opintojakso.

Description

saavutettavuus, tasavertainen osallistuminen, kulttuurinen moninaisuus, moninaisuus

Learning outcomes

Kurssin suositettuaan opiskelija osaa
- tiedostaa saavutettavuuteen ja tasavertaiseen osallistumiseen liittyviä lähtökohtia
- tarkastella koulutus- ja palvelujärjestelmiä saavutettavuuden ja tasavertaisen osallistumisen näkökulmasta
- analysoida monikulttuurisuuden merkitystä osana muuta moninaisuutta

Study materials

1) Mitchell, D. 2017. Diversities in education: effective ways to reach all leaners. New York : Routledge.

2) Altman, B.M. & Barnartt, S.N. (eds.) 2014. Environmental contexts and disability.  https://ebookcentral.proquest.com/lib/jyvaskyla-ebooks/detail.action?docID=1865242 -> VALITSE TEOKSESTA KOLME ARTIKKELIA

TAI

2) Hellman, A. & Lauritsen, K. 2017. Diversity and social justice in early childhood education: Nordic perspectives. Cambridge Scholars Publishing. https://login.jyu.fi/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e3s1 -> VALITSE TEOKSESTA KOLME ARTIKKELIA

3) Talib, M-T., Loima, J., Paavola, H. &  Patrikainen, S. (toim.) 2009/2012.  Dialogs on diversity and global education. Frankfurt am Main: Peter Lang https://ebookcentral.proquest.com/lib/jyvaskyla-ebooks/detail.action?docID=1056372

4) Jahnukainen, M., Kalalahti, M., Kivirauma, J. & Holmberg, L. 2019. Oma paikka haussa: maahanmuuttajanuoret ja koulutus.  

TAI

4) Pirinen, T. 2015. (toim.) Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Kansallinen koulutuksen arvointikeskus. Julkaisut 17. https://karvi.fi/app/uploads/2015/06/KARVI_1715.pdf

JA

4)Valtiontalouden tarkastusvirasto. 2015. Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus. https://www.vtv.fi/app/uploads/2018/06/15103549/maahanmuuttajaoppilaat-perusopetuksen-tuloksellisuus.pdf

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan asiantuntijalinjan opiskelijoille ja aineopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

e-tentti

Teaching