ERIA1040 Disability Studies and Inclusive Education (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus, intersektionaalisuus, kriittinen pedagogiikka, inklusiivinen kasvatus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- eritellä yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen suuntauksia ja niiden keskeisiä piirteitä
- selittää erilaisten sosiaalisten kategorioiden ja ryhmäkuuluvuuksien (esim. vammaisuus, sukupuoli, ikä) yhteyksiä yksilön identiteettityölle ja syrjinnän kokemuksille
- tutustua pedagogisiin käytäntöihin inklusiivisen kasvatuksen näkökulmasta

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan asiantuntijalinjan opiskelijoille ja aineopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Kirjallinen työ.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching