Master's Degree Programme in Journalism

Degree title:
Master of Arts
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Journalismin tehtävänä on välittää olennaista ja ajankohtaista tietoa sekä tukea demokratiaa valvomalla julkisen vallan käyttöä yhteiskunnassa. Journalisteilta edellytetään kykyä kriittisesti analysoida ja selittää tapahtumia sekä nostaa julkisuuteen yhteiskunnan kannalta tärkeitä kysymyksiä. Journalistiikan yliopistokoulutus antaa tähän tehtävään valmiudet.

Journalistiikan maisteriohjelma koostuu journalistiikan syventävistä opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.

Learning outcomes

Journalistiikan maisteriohjelman suorittanut filosofian maisteri (FM)
  • hallitsee journalistiikan keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella
  • osaa luoda uutta tietoa ja toimia yhteiskunnallisesti vastuullisena oman alansa kehittäjänä
  • osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä
  • osaa arvioida eettisiä kysymyksiä tutkimusprosessin eri vaiheissa
  • hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
  • arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
  • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen
  • osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan

Structure

Select all (76+ cr)