JOUS1034 Communications Training (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Viestinnän harjoitteluun kuuluu vähintään kolmen kuukauden ohjattu harjoittelu viestinnän alan työtehtävissä.

Suoritustavat

Työharjoittelujakso Suomessa tai ulkomailla sekä raportti 

Arviointiperusteet

Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. 

Learning outcomes

Opiskelija

  • osaa soveltaa ja kehittää opiskelun antamia tietoja ja taitoja viestinnän asiantuntijatehtävissä
  • verkostoituu ja kehittää työelämäyhteyksiään
  • osaa analysoida ja arvioida työelämävalmiuksiaan sekä uramahdollisuuksiaan ja - tavoitteitaan viestinnän alan työtehtävissä
  • motivoituu kehittämään viestinnän alan työtehtävien edellyttämiä tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan jatkuvan oppimisen periaatteella.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi). Edeltävät opinnot: Journalistiikan aineopinnot (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville pakolliset täydentävät opinnot).

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi). Edeltävät opinnot: Journalistiikan aineopinnot (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville pakolliset täydentävät opinnot).
Evaluation criteria:
Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Language:
Finnish
Study methods:

Työharjoittelu Suomessa tai ulkomailla sekä raportti.

Teaching