JOUSYV Advanced Studies in Journalism (76+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Journalistiikan syventävät opinnot painottuvat journalistisen osaamisen syventämiseen, ammatilliseen erikoistumiseen sekä itsenäisen tutkimuksen tekemiseen. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija saa hyvät valmiudet toimia vaativissa journalistisissa sekä viestintä- ja media-alan tehtävissä. 

Learning outcomes

Journalistiikan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • kykenee toteuttamaan vaativia journalistisia sisältöjä eri julkaisualustoille
  • kykenee kriittisesti arvioimaan ja kehittämään journalistista työtä
  • hallitsee median, journalismin ja viestinnän tutkimuksen menetelmiä ja osaa ajatella tieteellisesti
  • kykenee vaativaan eettiseen harkintaan journalistisessa työssä ja tutkimuksessa
  • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan vaativia tutkimustehtäviä sekä omaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
  • tuntee syvällisesti kansainvälistymiseen liittyviä teemoja.

Structure

Select all (76+ cr)