VIEA010 Research Methods 1 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään viestinnän ja median tutkimuksen käytänteisiin ja menetelmiin.

Suoritustavat

Kurssi ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80 % osallistumista luentotapaamisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija

  • tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen ominaispiirteet
  • osaa hahmottaa tutkimusongelman ja muodostaa tutkimuskysymyksiä
  • ymmärtää tutkimusprosessin vaiheet sekä tuntee erilaisia aineistonkeruun ja analysoinnin tapoja
  • ymmärtää tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteerit
  • tuntee tutkimuseettiset periaatteet ja motivoituu noudattamaan niitä.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 3. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)

Description of prerequisites

Viestinnän opiskelijoille esitietoina: VISA1010, VISA1011, VISA1012, VISA1013 & VISA1014

Journalistiikan opiskelijoille esitietoina: JOUA011, JOUA1012, JOUA013, JOUA1014 & JOUA1000 

Literature

  • Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013 Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät.
  • Nummenmaa, Holopainen, Pulkkinen & Kimpimäki 2014 Tilastollisten menetelmien perusteet
  • Tracy 2013 Qualitative research methods. Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta: 3. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi).
Evaluation criteria:
Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80 % osallistumista luentotapaamisiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80 % osallistumista luentotapaamisiin.
Language:
Finnish
Study methods:

Kurssi ja oppimistehtävät

Teaching