TILSYV Advanced Studies in Statistics (80 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Tilastotieteen syventävät opinnot sisältävät sekä teoreettisia opintoja että tilastotieteen sovelluksia ja tähtäävät ammattitilastotieteilijän taitoon. Ne antavat myös valmiuden jatko-opintoihin.

Learning outcomes

Tilastotieteen syventävät opinnot suorittanut opiskelija 

 • osaa nimetä perusmenetelmien lisäksi joukon muita tärkeitä tilastollisia malleja ja menetelmiä
 • osaa perustellusti valita sopivia malleja tietyn ongelman ratkaisemiseksi
 • osaa raportoida monimutkaistenkin tilastollisten mallien tulokset
 • on kiinnostunut kvantitatiivisista menetelmistä ja on halukas kehittämään taitojaan edelleen.
 • kykenee seuraamaan tilastotieteen kehitystä alan kausijulkaisujen avulla ja omaksumaan tietoa tilastotieteen uusista kehittelyistä.
 • osaa itsenäisesti muotoilla ja ratkaista tilastollisia ongelmia yhteistyössä sovellusalan asiantuntijan kanssa
 • kykenee omaksumaan uusien valmisohjelmien käytön ja ohjelmoimaan tarvittaessa itsekin
 • on utelias ja avoin eri sovellusalojen ongelmille
 • osaa perustella kvantitatiivisista aineistoista tehtävien johtopäätösten ja tärkeyden yhteiskunnassa ja tieteessä.
 • osaa perustella ja kertoa vakuuttavasti johtopäätöksiin liittyvän epävarmuuden
 • kykenee toimimaan vaativissakin tilastotieteen konsultointitehtävissä.
 • suhtautuu positiivisesti yhteistyöhön eri alojen ihmisten kanssa ja hän on keskeinen vastuunkantaja tilastollisten johtopäätösten teossa.
 • tietää yksilön tietosuojan vaatimukset ja rehellisyyden tärkeyden tilastollisten johtopäätösten tekemisessä.
 • toimii yksilön tietosuojan ja rehellisyyden edellyttämällä tavalla tilastollisten johtopäätösten teossa
 • asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin.

Description of prerequisites

Tilastotieteen perus- ja aineopintokokonaisuus tai vastaavat tiedot.

Structure

Select all (68+ cr)