TILS644 Multivariate Statistical Methods (2–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Olet tilanteessa, jossa aineistossasi on useita (jopa satojatuhansia) mittauksia tutkimuksen kohteena olevilta. Mitä tehdä? Tällä kurssilla opimme mm. tiivistämään moniulotteisen aineiston informaatiota. Kurssilla perehdytään perinteisiin ja uusiin monimuuttujamenetelmiin (moniulotteinen aineisto ja sen kuvailu, pääkomponenttianalyysi, riippumattomien komponenttien analyysi, faktorianalyysi, luokitteluanalyysi, ordinaatioanalyysi, jne.). Menetelmien soveltamista erilaisiin empiirisiin aineistoihin harjoitellaan R-ohjelmiston avulla.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut opiskelija
  • tuntee kurssilla esiteltyjen menetelmien perusteorian
  • osaa valita empiiriseen aineistoon sopivan menetelmän sekä soveltaa menetelmää R-ohjelmistolla
  • osaa tehdä aineistoon liittyviä johtopäätöksiä tilastollisen analyysin perusteella sekä raportoida tulokset tekemästään analyysistä.

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelija hallitsee menetelmien teorian syvällisemmin.

Additional information

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla kurssin laajuus on 4-5 op.
Muilla opiskelijoille luentoja on vähemmän ja kurssin laajuus on 2 op.

Description of prerequisites

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla: Tilastollinen päättely 1 ja 2, R-ohjelmiston perustuntemus sekä matriisilaskennan perusteet.

Muilla opiskelijoilla: Datasta malliksi tai Tilastomenetelmien peruskurssi tai vastaavat tiedot, perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen. Arviointiperusteet esitellään tarkemmin opetusohjelmassa.
Language:
Finnish
Study methods:

Harjoitukset, mahdollinen harjoitustyö ja kurssitentti. Suoritustavat esitellään tarkemmin opetusohjelmassa.

No published teaching
x

Exam (2–5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä. Arviointiperusteet esitellään tarkemmin opetusohjelmassa.
Language:
Finnish
Study methods:

Kurssin lopputentti

No published teaching