TILS690 Practical Training (5–15 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Laitoksen hyväksymässä harjoittelupaikassa suoritetusta työharjoittelusta on mahdollista saada valinnainen opintojakso. Opiskelijan yhden kuukauden harjoittelu alan tehtävissä vastaa viittä opintopistettä. Harjoittelusta voi sisällyttää enintään 5 opintopistettä syventäviin opintoihin ja vapaasti valittaviin opintoihin tämän määrän ylittävät opintopisteet. Harjoittelusta sovitaan etukäteen ja harjoitteluajan tehtävistä laaditaan 2-3 sivun kirjallinen selvitys.

Learning outcomes

Harjoittelun suorittanut:

  • osaa soveltaa tilastotieteen tietoja ja taitoja käytännöllisten ja/tai tieteellisten ongelmien ratkaisemiseksi
  • osaa toimia ryhmän jäsenenä
  • selviytyy uudessa laskentaympäristössä
  • tuntee työelämän käytäntöjä


Completion methods

Method 1

Description:
Harjoittelusta sovitaan etukäteen ja harjoitteluajan tehtävistä laaditaan 2-3 sivun kirjallinen selvitys.
Evaluation criteria:
Being active in the practical training and writing a report.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5–15 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Aktiivisuus harjoittelussa ja hyväksytyn raportin kirjoittaminen.
Language:
English, Finnish
Study methods:

Harjoittelusta sovitaan etukäteen ja harjoitteluajan tehtävistä laaditaan 2-3 sivun kirjallinen selvitys.

No published teaching