TILS730 Master's Thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Tilastotieteessä pro gradu -tutkielman tavoitteena on perehdyttää tutkielman tekijä johonkin tilastotieteen ongelmakokonaisuuteen. Osa tilastotieteen lopputöistä tehdään yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

Learning outcomes

The student
  • knows how to find information and solve problems,
  • can apply what he/she learned throughout the studies,
  • is able to determine a research problem and explain its importance
  • knows the right way to approach his/her research problem,
  • is able to find a satisfying answer to the research problem,
  • is able to prepare a coherent written presentation of a statistical subject,
  • knows how to write scientific text substantiating the statements made,
  • is able to use good Finnish or English in his/her written expression,
  • knows the citation skills required in scientific writing and is able to build a bibliography.

Description of prerequisites

Tutkielman aihepiirin kannalta riittävä määrä tilastotieteen syventäviä opintoja

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
The successful completion of a Master's thesis requires the student to be able to independently produce a comprehensive scientific written report on the research topic in accordance with the thesis writing guidelines of the department. The assessment will focus on the consistency and coherence of the text, the use of literature, final quality of the thesis and language usage, the author's independence and timeliness, and the subject-specific assessment (difficulty of the topic, logic and correctness of argumentation). final quality of the thesis and language usage.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (30 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Pro gradun arviointikriteerit: • Tekijän työpanoksen merkitys teorian esittelyssä • Tutkielman laajuus ja aineiston riittävyys • Tutkielman rakenteen johdonmukaisuus • Kirjallisuuden tuntemus ja hyväksikäyttö • Tutkielman kokoonpano (esitystapa, tyyli sekä kieliasu ja taitto) • Matemaattisten tulosten todistaminen ja johtaminen • Empiirisessä työssä tutkimusmenetelmien valinta ja soveltaminen • Empiirisessä työssä johtopäätösten johtaminen aineistosta
Language:
English, Finnish
Study methods:

itsenäinen työskentely, johon on saatavilla ohjausta

Teaching