TILS750 Maturity Test (0 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kypsyysnäyte on essee, joka kirjoitetaan pro gradu tutkielman opiskelijan koulusivistyskielellä. Mikäli kandidaatintutkinnossa on hyväksytty kypsyysnäyte, voidaan pro gradu -tutkielman tiivistelmä/johdanto, joka osoittaa kirjoittajan perehtyneisyyden alaan, hyväksyä kypsyysnäytteeksi. Kypsyysnäytteestä tarkistetaan sekä sisältö että kieliasu (kieliasu tarkistetaan pro gradu- tutkielmaan liittyvästä kypsyysnäytteestä, mikäli sitä ei ole aiemmin tarkastettu). Kirjoittamisesta on sovittava tutkielman ohjaajan kanssa.

Learning outcomes

Kypsyysnäytteellä opiskelija

  • osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja
  • osoittaa koulusivistyskielensä taitonsa

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään niin sisällön kuin kieliasun puolesta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish, Swedish
No published teaching