LNLP1006 Assessment of physical actvity, fitness, and motor competence in children and adolescents (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja motoristen taitojen mittaamisen teoria ja etiikka.

Turvallinen mittaaminen.

Mittaamisen käytännön toteutus ja mittaustulosten tulkinta sekä soveltaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja motoristen taitojen mittauksiin käytetyt yleisimmät menetelmät ja niiden vastuullisen käytön

- hahmottaa mittaustuloksiin vaikuttavia tekijöitä

Study materials

Luentomoniste lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja motoristen taitojen mittaamisesta.


Corder K, ym. Assessment of physical activity in youth. J Appl Physiol 2008;105:977–987.

Armstrong & Welsman. Clarity and Confusion in the Development of Youth Aerobic Fitness. Front Physiol 2019;10:979.

Lintu, N, ym. Lasten ja nuorten kestävyyskunto. Liikunta ja tiede 2018;55:36-43.

http://www.valmennustaito.info/taito/ktk-testi/

https://www.oph.fi/fi/move

https://www.lts.fi/media/lts_kuntotestaus/kuntotestauksen_hyvat_kaytannot-2010.pdf


Oheiskirjallisuus:

Keskinen K, ym. Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Helsinki. Liikuntatieteellinen seura. 2018. Sivut 247–248, 250–285.

- Koulun kuntotestit

- KTK-testit

- Move! – fyysisen toimintakyvyn mittausjärjestelmä.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100% Reaaliaikainen lähiopetus hyv / hyl
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching