LNLP1005 Physical activity promotion and sports pedagogy for youth (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Lasten ja nuorten liikunnan edistämisen mallit ja suomalaiset ja kansainväliset ohjelmat.

Lasten ja nuorten liikuntapedagogiset erityiskysymyksiä eri ikävaiheina.

Liikunnan turvallisuus ja vasta-aiheet sekä toimintakyvyn rajoitteiden huomiointi ohjaamisessa ja opetuksessa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa kuvata lasten ja nuorten liikunnan edistämisen teoreettisia perusteita

- osaa soveltaa lasten ja nuorten liikunnan ohjaukseen soveltuvia didaktisia ja pedagogisia menetelmiä

- tietää liikunnan opetuksen ja ohjaamisen eriyttämisen periaatteita ja vaikuttavia tekijöitä

Study materials

Lakka TA, ym. Lasten terveyden edistäminen. Teoksessa Näkökulmia terveyden edistämiseen. Toim. Pietilä AM, Terkamo-Moisio A. Kuopio. Publications of the University of Eastern Finland, General Series, no 26, 2019. Sivut 141-146, 150-153.


Liikunnan didaktiikka. Teoksessa Jaakkola T, Liukkonen J & Sääkslahti A (toim). Liikuntapedagogiikka. Sivut: 276-366.

- Sääkslahti A. Liikunnanopetuksen suunnittelu.

- Liukkonen J & Jaakkola T. Oppimista tukevan motivaatioilmaston luominen.

- Jaakkola T & Sääkslahti A. Liikunnanopetuksen opetustyylit.

- Jaakkola T & Mononen K. Opetustapahtuman ohjaaminen: ohjeet, näytöt ja palautteen antaminen.

- Rantalainen M & Kaski S. Organisointi ja järjestyksen ylläpito liikuntatunneilla.

- Jaakkola T. Liikuntataitojen opettaminen.


Liikuntapedagogiikan erityiskysymyksiä. Teoksessa Jaakkola T, Liukkonen J & Sääkslahti A (toim). Liikuntapedagogiikka. Sivut: 410-484.

- Huovinen T & Rintala P. Yksilön huomioiminen liikuntapedagogiikassa.

- Asunta P, Viholainen H & Ahonen T. Motorisen oppimisen vaikeudet liikuntapedagogiikan arjessa.

- Siljamäki M. Monikulttuurisuus osana liikuntapedagogiikkaa.

- Kokkonen M. Liikuntapedagogiikan yhdenvertaisuus – sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulma.


Haapala HL, ym. Adolescents’ physical activity at recess and actions to promote a physically active school day in four Finnish schools. Health Educ Res 2014;29:840-852.

Haapala HL, ym. Recess physical activity and school-related social factors in Finnish primary and lower secondary schools: cross-sectional associations. BMC Public Health 2014;14:1114.

Oheiskirjallisuus:

Muita materiaaleja ajankohtaisesta kotimaisesta kirjallisuudesta sekä tutkimuksista, esimerkiksi Liikkuva varhaiskasvatus- (Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma), Liikkuva koulu- sekä Liikkuva opiskelu –ohjelmista.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100% Reaaliaikainen lähiopetus hyv / hyl
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching