LNLP1004 Physical activity epidemiology in children and adolescents (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan määritelmät. Liikuntasuositukset lapsuudessa ja nuoruudessa.

Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden nykytila ja fyysisen aktiivisuuden muutokset.

Lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan eri määritelmät.

- tietää liikuntasuositukset lapsuuden ja nuoruuden eri vaiheissa.

- osaa hahmottaa kriittisesti liikunnan nykytilan ja sen muutokset suhteessa mittausmenetelmien vahvuuksiin ja heikkouksiin.

Literature

  • WHO Global recommendations on physical activity for health. – Age group 5-17 years old. 2010. Sivut: 17-21.
  • WHO Guidelines on physical activity, seentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. Geneva. World Health Organisation. 2019. Sivut 3–16.
  • Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21. Sivut 6–40.
  • U.S. Department of Health and Human Services. Active Children and Adolescents. Teoksessa Physical Activity Guidelines for Americans. 2nd ed. Sivut 47-54.
  • Tremblay MS, ym. Canadian 24-Hour Movement Guidelines for Children and Youth: An Integration of Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Sleep. Appl Physiol Nutr Metab 201641;311-327.
  • Tremblay MS, ym. Canadian 24-Hour Movement Guidelines for the Early Years (0–4 years): An Integration of Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Sleep. BMC Public Health. 2017;17: 874.
  • Rovio ym. Longitudinal Physical Activity Trajectories From Childhood to Adulthood and Their Determinants: The Young Finns Study. Scand J Med Sci Sports 2018;28:1073-1083.
  • Booth ym. Physical activity temporal trends among children and adolescents. J Sci Med Sport 2015;18:418-25.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Verkkotentti 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching