YFISYVPOL Advanced Studies in Social Sciences and Philosophy, Specialisation in Political Science (90 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelman syventävät opinnot rakentuvat maisterintutkielmaa tukevien teorioiden ja tutkimuskäytäntöjen vahvistamiseen sekä niiden aikana suunnitellaan ja kirjoitetaan maisterintutkielma omassa opintosuunnassa. Tutkimusalojen ja menetelmien opinnoissa on runsaasti valinnanvaraa, millä tuetaan opiskelijan omaa maisterintutkielman tekoa.

Learning outcomes

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelman syventävät opinnot jakautuvat filosofian, politiikan, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opintosuuntiin. Opintosuunnan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on syventänyt teoreettista tietoa ja osaamistaan, hän on perehtynyt johonkin opintosuuntansa erityisalaan, hänen menetelmäosaamisensa on syventynyt ja hän on saavuttanut tieteellisen työn edellyttämän kypsyyden. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen jossakin opintosuunnista antaa valmiudet työskentelyyn oman opintosuunnan ammattitaitoa vaativissa tehtävissä sekä myös valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin omalla tieteenalalla.

Structure

Select 90 cr