VALS330 Modern Political Thought (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan moderniin poliittiseen ajattelun keskeisiin klassikoihin sekä syvennytään yhteen klassikkoon.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (esim. luennot, opintopiiri ja alustus) ja/tai kirjallinen työ. Myös esseesuoritusmahdollisuus.

Arviointiperusteet

Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetuksessa ja lukupiirissä sekä alustusta lukupiirissä käsiteltävästä teoksesta. Arvioinnin perustana ovat aktiivisuus ryhmäkeskusteluissa ja alustuksen onnistuneisuus. Essee.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija on hyvin perillä modernin poliittisen peruskysymyksistä, keskeisten modernien politiikan teoreetikoiden tuotannosta sekä osaa kriittisesti arvioida näiden käsitteitä ja teorioita.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

 • Butler, J.: Excitable speech: the politics of the performative.
 • Sekä YKSI seuraavista teoksista:
 • Rawls, J.: Oikeudenmukaisuusteoria.
 • Laclau, E. & Mouffe, C.: Hegemony and socialist strategy: towards a radical democratic politics.
 • Habermas, J.: Theory of communicative action (osa I).
 • Arendt, H.: Vita activa.
 • Strauss, L.: Natural right and history.
 • Foucault, M.: Tarkkailla ja rangaista.
 • Carver, T. j& Martin, J.: Palgrave advances in continental political thought (sivut 120-323).
 • Schmitt, C.: Poliittisen käsite.
 • Ranciere, J.: Erimielisyys: politiikka ja filosofia.
 • Weber, M.: Politiikka kutsumuksena JA

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item