POLS3011 Introduction to Political Studies (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Politologisen tutkimuksen aiheen, kysymyksenasettelun ja aineiston hahmottaminen, tutkimussuunnitelman laatiminen, sekä tieteellisen objektiivisuuden ja tutkimusetiikan perusteisiin perehtyminen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (seminaari) ja kontaktiopetukseen liittyvä kirjallinen työ.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opiskelija osaa kirjoittaa mielekkään tutkimussuunnitelman maisterintutkielmaa varten.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item