VALS410 Democracy and Governance (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan hallinnon ja hallinnan muutoksien vaikutuksia demokratian kannalta sekä sitä, miten hallinnan tavat vaikuttavat kansalaisiin ja heidän vaikuttamismahdollisuuksiinsa.

Suoritustavat

Alan tutkijan tai tutkijoiden tarjoama luentosarja, kurssi tai työpaja, joka perustuu tekeillä olevaan tutkimukseen. Kurssin loppusuorituksena on opetukseen pohjautuva essee.

Mikäli tätä opetusta ei jonakin vuonna järjestetä, kurssi suoritetaan kirjoihin perustuvalla esseellä. Suoritustavoista ilmoitetaan kurssin tai työpajan alussa. Vaihtoehtoisesta esseesuorituksesta voi sopia kurssin vastuuopettajan kanssa.

Arviointiperusteet

Esseesuoritukset arvioidaan opetussisällön haltuunoton, käsitteellisesti monipuolisen erittelyn ja järkevän omaehtoisen tarkastelutavan omaksumisen perusteella.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa demokratian nykyongelmia päätöksenteon ylikansallistuessa ja monitasoistuessa, ja hallinnon kääntyessä hallinnaksi erilaisten ohjausideologioiden ja hallinnan paradigmojen seurauksena.

Study materials

Vahvistetaan kurssin alussa. Esseen pohjana oleva kirjallisuus oheisessa kirjallisuuslistassa.

Kaksi teosta seuraavista:

Papadopoulos, Y: Democracy in Crisis? Politics, Governance and Policy.

Dean, M.: Governing Societies: Political Perspectives on Domestic and International Rule.

Djelic, M-L.& Sahlin-Andersson, K. (toim.): Transnational Governance: Institutional Dynamics of Regulation.

Torfing, J., Peters, G., Pierre, J. & Sörensen, E.: Interactive Governance: Advancing a Paradigm.

Lee, Caroline W., Michael McQuarrie & Edward T. Walker (toim.) (2015): Democratizing Inequalities, Dilemmas of New Public Participation.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item