TYOKOK Study Module in Work and Working Life (25–41 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Työn ja työelämän opintokokonaisuus perehdyttää työn ja työelämän politiikkoihin, käytäntöihin ja muutokseen. Opintokokonaisuus antaa valmiudet ymmärtää niin kotimaisia kuin kansainvälisiä työmarkkinajärjestelmiä, keskeisiä työn teorioita ja työelämän historiaa sekä nykytrendejä. Työelämää tarkastellaan eri tasoilta ja näkökulmista. Kokonaisuus perehdyttää työelämän suhteisiin niin työntekijän ja työorganisaatioiden kuin yhteiskunnan ja globaalien työmarkkinoiden näkökulmasta.

Learning outcomes

Suoritettuaan opinkokonaisuuden opiskelija omaa perustiedot muun muassa työn ja työmarkkinoiden historiallisesta muutoksesta, suomalaisesta työpolitiikasta ja työn ja hyvinvoinnin suhteista. Valinnaiset opintojaksot keskittyvät esimerkiksi työn johtamiseen, työperäiseen siirtolaisuuteen ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan. Opintokokonaisuuden laajuus on 25 op - 41 op ja se on vapaa kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja voi suorittaa vapaasti eli ilman erillisen opinto-oikeuden hakemista. Myös kaikkia yksittäisiä jaksoja voi suorittaa vapaasti.

Structure

Select 25–41 cr