TYOA5003 Changing Work and Labour Markets (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan työn ja työelämän suhteiden muutokseen

Suoritustavat

Kirjallisuustentti

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää kirjallisuuden tenttimistä.

Learning outcomes

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää työn sisällöllisen muutoksen sekä työelämän suhteiden keskeiset käsitteet, kehityksen ja nykytilan

Study materials

Suoritetaan seuraavista teoksista molemmat:

Julkunen Raija (2008): Uuden työn paradoksit, JA

Sennet Richard (2002): Työn uusi järjestys eli miten kapitalismi kuluttaa ihmisen luonnetta

Sekä yksi seuraavista:

Mustosmäki, Armi (2016): How bright are the Nordic lights? Job quality trends in Nordic countries in a comparative perspective, TAI

Mannevuo, Mona (2015): Affektitehdas, TAI

Pyöriä, P. (toim.)(2017): Työelämän myytit ja todellisuus. Gaudeamus

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item