TYOA5002 Labor Markets and Processes (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Työn sosiologian perusteet, fordistinen vs. jälkifordistinen työprosessi, uudet ja vanhat työn organisoinnin muodot, uuden työn dynamiikat, työelämän laadun trendit sekä työmarkkinoiden ja työmarkkinasuhteiden muutokset.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen. Luento ja kirja-/artikkelitentti. Materiaali ilmoitetaan kurssin alkaessa

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää luento-osuuden ja kirjallisuuden tenttimistä.

Learning outcomes

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee hallitsemaan työn sosiologian perusteet, työprosessien piirteet sekä keskeiset muutokset työelämässä niin työorganisaatioiden kuin työntekijöiden näkökulmasta.

Study materials

Kirjallisuus ja kurssilla mainittu täydentävä materiaali.

Literature

  • Edgell, Stephen (2012): The Sociology of Work: Continuity and Change in Paid and Unpaid Work. Sage.; ISBN: 978-1-84920-412-5

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item