TYOA5001 Work and Employment Policy (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- Työn ja työpolitiikan historiaa
- Työn ja työttömyyden tilastolliset tarkastelut
- Palkkatyö elämänkaaren eri vaiheissa
- Työpolitiikan toimijat ja sektorit
- Työmarkkinajärjestelmä
- Työolot

Suoritustavat

Luento sekä tentti tai kirjallinen tehtävä.

Arviointiperusteet

Tentistä tai kirjallisesta työstä suoriutuminen.

Learning outcomes

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää työelämän ja työpolitiikan historiallisen kehityksen, nykytilan sekä tulevaisuuden haasteet, sekä miten työllisyyttä ja työttömyyttä kuvataan tilastollisesti.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • Koistinen, Pertti: Työ, työvoima & politiikka.; ISBN: 978-951-768-414-9

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item