SOSS3104 Economic Sociology (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakso perehdyttää talouden sosiologiseen tutkimukseen ja keskusteluun.

Suoritustavat

Luennot ja tentti tai kirjallinen tehtävä.

Arviointiperusteet

Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää luentojen ja luennoilla jaetun oheismateriaalin keskeisten sisältöjen hallintaa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida taloussosiologian käsitteistöä, teorioita ja tutkimussuuntauksia. Hän kykenee sosiologian lähtökohdista ymmärtämään talouden toimintaa sekä osaa arvioida yhteiskunnan kehitystrendejä erikoisalan näkökulmista.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item