DIGKOK Study Module in Digital Life (25 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Opintokokonaisuudessa käsitellään digitalisaatiota esimerkiksi uudenlaisen yhteisöllisyyden, verkostojen, perheen ja ajankäytön, elämänkaaren, liikkumisen, asumisen, kuluttamisen ja työn näkökulmasta. Opintokokonaisuudessa pohditaan luennoin, käytännön esimerkein ja harjoituksin myös digitalisaation uusia mahdollisuuksia arjen toiminnan kehittämisessä ja yksilöjen ja yhteisöjen hyvinvoinnin parantamisessa. Tärkeä osio opintokokonaisuudessa on myös digitalisaation ja informaation muuttumisen myötä nousseita eettisiä kysymyksiä pohtiva filosofian kurssi.

Learning outcomes

Opetusmoduuli/kokonaisuus, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelija ymmärtämään tietotekniikan ja digitalisaation kokonaisvaltainen vaikutus yksilöihin ja yhteisöihin jokapäiväisessä elämässä ja työssä. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijoilla on perusteellinen näkemys digitalisaation yhteiskunnallisista ja yksilöllisistä ja eettisistä vaikutuksista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä kyky soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Structure

Select all (25 cr)