DIGS5002 Digitalisation, Society and Communities (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään digitalisaatiota yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten kysymysten näkökulmasta. Opintokokonaisuudessa pohditaan luennoin, käytännön esimerkein ja harjoituksin myös digitalisaation uusia mahdollisuuksia yhteiskunnan ja verkostojen kehittämisessä sekä globaalien ja lokaalien yhteisöjen hyvinvoinnin parantamisessa ja ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla on useita luennoitsijoita.

Suoritustavat

Luennot ja kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä ja luentopäiväkirja

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija ymmärtämään tietotekniikan ja digitalisaation kokonaisvaltainen vaikutus yhteisöihin, yhteiskuntiin ja globaaleihin ympäristöihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelijoilla on perusteellinen näkemys digitalisaation vaikutuksista yhteisöille ja verkostoille eri ympäristöissä.

Literature

  • Rainie & Wellman (2012): Networked: The New Social Operating System (MIT Press)
  • Lisäksi artikkelikokoelma luennoitsijoiden ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item