DIGS5003 Social Services and Digitalisation (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy digitalisaatioon sosiaalipalvelujärjestelmän osa-alueilla että digitalisaatiota sosiaalipalveluissa koskevaan tutkimukseen ja ajankohtaiseen tieteelliseen keskusteluun.

Suoritustavat

Kirjallinen tehtävä tai tentti tai kontaktiopetus.

Learning outcomes

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija digitalisaation eri muotoihin sosiaalipalveluissa ja sen vaikutuksiin sosiaalipalvelujen tarjontaan, asiakastyöhön ja asiakkuuteen.

Literature

  • http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/sahkoailmassa.pdf
  • http://fskc.fi/Site/Data/2067/Files/C_Granholm_DR_avhd_2016_PDF_version.pdf
  • Rahikka, Anne (2013): Dialogi auttavissa verkkopalveluissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaisten kertomuksia kommunikaatiosta. Väitöskirja. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2013:16. Sosiaalityö. Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa <https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41885/rahikka_vaitoskirja.pdf?sequence>
  • Pohjola, Anneli & Kääriäinen, Aino & Kuusisto-Niemi, Sirpa (toim.): Sosiaalityö, tieto ja teknologia. PS-kustannus. Jyväskylä.
  • Merikivi, Jani & Timonen, Päivi & Tuuttila, Leena (toim.): Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 111. Saatavilla verkossa <http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/sahkoailmassa.pdf>
  • Kaksi seuraavista:
  • Clark, Lynn Schofield (2013): The Parent App: Understanding Families in the Digital Age.
  • Watling, Sue & ‎Rogers, Jim (2012): Social Work in a Digital Society.
  • Granholm, Camilla (2016): Social work in digital transfer – blending services for the next generation. Väitöskirja. Sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalityö. Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa <http://fskc.fi/Site/Data/2067/Files/C_Granholm_DR_avhd_2016_PDF_version.pdf>
  • https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41885/rahikka_vaitoskirja.pdf?sequence

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item