SOSS3102 Social Media, Social Movements and Activism (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi käsittelee sosiaalisen median roolia yhteiskunnallisten liikkeiden ja kansalaisaktivismin organisoinnissa ja mobilisoinnissa. Kurssi koostuu luennoista, opiskelijoiden ryhmätöistä sekä kotitehtävistä.

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille ja ryhmätöihin sekä loppuessee tai kirjallinen tehtävä

Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, niillä käytävään keskusteluun sekä pienryhmissä tehtäviin harjoitustöihin. Kurssin lopussa kirjoitetaan loppuessee annetusta teemasta. Osanottajien määrä on rajattu, ja jos kurssille on tungosta, etusijalla ovat sosiologian sekä YFI:n opiskelijat.

Arviointiperusteet

Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää 80% läsnäoloa luennoilla. Arvioinnin perustana ovat aktiivisuus luennoilla, osallistuminen ryhmätöihin sekä loppuessee.

Learning outcomes

Kurssilla annetaan käsitteellisiä ja teoreettisia välineitä ymmärtää ja analysoida yhteiskunnallisten liikkeiden, aktivismin ja sosiaalisen median välisiä yhteyksiä.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item