APEPED Pedagogical Intermediate Studies in Adult Education (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

Omakohtaistuminen
Tutkiva asenne
Dialogisuus

Learning outcomes

Koulutuksen tavoitteena on autonominen aikuiskouluttaja, joka pystyy toimimaan nykyisessä nopeasti muuttuvassa epävarmuuden maailmassa, erilaisissa ihmisten välisissä tilanteissa. Ihmiskäsityksellisenä oletuksena on, että aikuisuuteen sisältyy mahdollisuus olla suhteellisen autonominen. Autonominen aikuiskouluttaja on tietoinen toimintatavoistaan, kykenee perustelemaan ne ja muuttamaan toimintatapojaan harkiten ja joustavasti. Hän ei ole yhteiskunnan ja koulutuksen muuttuviin arvosuuntauksiin kritiikittömästi sopeutuva yksilö.

Structure

Select all (35 cr)