KTK0006 Studies in Education Administration (1 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

varhaiskasvatuksen lainsäädäntö
perusopetus- ja lukiolainsäädäntö
ammatillisen ja aikuiskoulutuksen lainsäädäntö
hallintolaki
opettajan vastuukysymykset
arviointi
lastensuojelu, oppilashuolto

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja/tai oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
osaa kuvata koulutusta koskevaa lainsäädäntöä
osaa soveltaa oman koulutustason opetustoimen lainsäädäntöä
osaa käyttää Finlex-ohjelmaa

Study materials

Finlex (https://www.finlex.fi/fi/)
sekä luennoitsijan esittelemä muu oheismateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item