STOPER Basic Studies in Social Work (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Tweet text

Sosiaalityön perusopinnot. Vapaa opintokokonaisuus. Tutkinto-opiskelijat ja sivuaineilijat suorittavat samalla tavalla paitsi STOP1001 kirjallisuuskohta.

Description

Sosiaalityön perusopinnot koostuvat sosiaalityön, suomalaisen yhteiskunnan, yhteiskuntateorioiden, argumentaation ja kriittisen ajattelun perusteista. Perusopintoihin sisältyy sosiaalityön työssäoppimisjakso.

Sosiaalityön perusopintoihin kuuluvat jaksot

  • STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op)
  • YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op)
  • YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op)
  • YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)
  • STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I (5 op).

Learning outcomes

Sosiaalityön perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalityön erityispiirteitä ja ymmärtää sosiaalityön suhdetta muihin yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija omaksuu peruslähtökohdat monialaisen tutkimustiedon hyödyntämisestä ja tuottamisesta sekä ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmista. Opiskelija saavuttaa perusvalmiudet jäsentää sosiaalityötä käytäntönä, teoreettisesti ja empiirisesti sekä tuottaa tieteellisestä tekstiä. Hän hallitsee kriittisen ajattelun ja argumentaation perusteet. Hän osaa pohtia ja jäsentää oman osaamisensa kehittymistä suhteessa työelämässä tarvittaviin taitoihin, kansainvälisyyteen liittyviin kysymyksiin sekä tiedon ja toiminnan eettisyyteen.

Additional information

Vapaa opintokokonaisuus

Structure

Select all (25 cr)